Grindtorp

Grindtorp uppförde HSB åren 19611966 1 548 lägenheter i fyra halvcirkelformiga huskroppar. De ritades av Sune Lindström.